Privacy Statement

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen is het nodig om een aantal gegevens van je op te slaan.

Bij Bijles Bèta gaan we zorgvuldig om met jou gegevens, we bewaren het voor eigen gebruik  en we verstrekken geen gegevens aan derden.
Wij bewaren enkel gegevens voor het uitvoeren van onze dienst en onze administratie. Hierbij houdt bijles bèta zich
aan de regels die zijn opgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.
Heb je het idee dat wij iets verkeerd doen met betrekking tot jouw privacy, stuur dan een email naar info@bijlesbeta.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit zijn gegevens die iets zeggen over jou. Denk hierbij aan je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
Het zijn gegevens die wij nodig hebben om jou bijles te kunnen geven.

Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

Studentgegevens

  • Voor- en achternaam
  • Telefoon
  • Schooljaar
  • Schoolniveau

Ouder/verzorger

  • Voor- en achternaam
  • Telefoon
  • E-mailadres
  • Huisadres

Bijles Bèta heeft niet de intentie gegevens
te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Mocht je het idee hebben dat wij dit wel doen, neem dan contact met ons op via info@bijlesbeta.nl.

Inzage, correcties of verwijdering persoonsgegevens.

Zoals in de Algemene verordering gegevensbescherming staat heb je het recht om je persoongegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
Hiervoor kan je een mail sturen naar info@bijlesbeta.nl. Er zal zo snel mogelijk en uiterlijk 2 weken na je aanvraag gereageerd worden op je aanvraag.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is. Van bijlesnemers bewaren wij de persoonsgegevens maximaal 2 jaar.
Door deze gegevens een tijdje te bewaren is een herinschrijving sneller te doorlopen.

Cookies

Meer informatie over de cookieplaatsing is hier te vinden: cookieverklaring.

Vragen?

Voor vragen over dit privacy statement kan je een mail sturen naar info@bijlesbeta.nl.